Synundersökning: En djupdykning i ögonhälsa och optometri

15 maj 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Synen är en av våra viktigaste sinnen. Den tillåter oss att uppfatta världen omkring oss på ett klart och detaljerat sätt. För att bevara och förbättra vår syn är det avgörande att genomgå regelbundna synundersökningar. I denna omfattande artikel kommer vi att utforska vad en synundersökning innebär, varför den är viktig, och vilka olika typer av tester och bedömningar som kan ingå.

Vad är en synundersökning?

En synundersökning är en medicinsk undersökning som utförs av en optiker eller optometrist för att bedöma synens hälsa och skärpa. Syftet är att upptäcka eventuella synproblem, identifiera ögonsjukdomar och korrigera synfel. Synundersökningar är viktiga för personer i alla åldrar, från spädbarn till äldre vuxna. Under en synundersökning genomgår patienten en serie tester och bedömningar för att utvärdera synen på olika avstånd och under olika förhållanden. Optikern kommer att använda olika verktyg och tekniker för att få en komplett bild av patientens synhälsa.

Synundersökning

Varför är synundersökningar viktiga?

Regelbundna synundersökningar är viktiga av flera skäl:

 1. Tidig upptäckt av problem: Många ögonsjukdomar och synproblem kan utvecklas utan synliga symptom. En synundersökning kan upptäcka sådana problem i ett tidigt skede, vilket gör behandling mer effektiv.
 2. Korrektion av synfel: För personer med synfel som närsynthet, översynthet eller astigmatism kan glasögon eller kontaktlinser ordineras för att korrigera synen och förbättra livskvaliteten.
 3. Övervakning av ögonhälsa: Synundersökningar gör det möjligt för optometristen att övervaka ögonhälsan och identifiera eventuella tecken på ögonsjukdomar som glaukom, grå starr eller åldersrelaterad makuladegeneration.
 4. Förbättrad prestation: Särskilt för barn är god syn avgörande för att kunna lära sig och prestera väl i skolan. En synundersökning kan identifiera eventuella synproblem som kan påverka inlärningen.

Vad ingår i en synundersökning?

En typisk synundersökning kan inkludera följande tester och bedömningar:

 1. Case History (Anamnes): Optometristen kommer att fråga om patientens tidigare ögonproblem, medicinsk historia och eventuella symptom.
 2. Visuell skärpa: Detta test bedömer patientens förmåga att urskilja detaljer på olika avstånd.
 3. Refraktionstest: Med hjälp av en refraktometer mäts ögonens brytningsfel för att korrigera synfel som närsynthet, översynthet och astigmatism.
 4. Ögonmuskeltest: Detta test bedömer hur väl ögonmusklerna samarbetar och reagerar på rörelse.
 5. Slutlig refraktion: Detta test används för att finjustera receptet för glasögon eller kontaktlinser.
 6. Ögontrycksmätning: Mätning av ögontrycket kan användas för att upptäcka tecken på glaukom.
 7. Slutlig ögonhälsoundersökning: Optometristen kommer att undersöka ögonens främre och bakre segment med hjälp av en spaltlampa och andra instrument för att leta efter tecken på ögonsjukdomar.
 8. Dilatering av pupillerna: Vid behov kan optometristen utvidga patientens pupiller med ögondroppar för att få en bättre bild av ögonbotten och bedöma ögonhälsan mer noggrant.

Fler nyheter